WIJKKRANT DE MATEN

VERSCHIJNT 10 MAAL PER JAAR

HUIS AAN HUIS IN DE MATEN /

GROOT ZONNEHOEVE

Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Stimenz) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Wijkraad Zuidoost en uitgever Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!).

 

Wijkkrant de Maten is een informatief en wijkgerichte krant met informatie over o.a. de gemeente, het welzijnsnetwerk, de wijkraad en informatie van onze ondersteunende partners. Deze krant is opgezet om het ontmoeten en verbinden in dit stadsdeel te bevorderen.

 

Ook is er ook een mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in Wijkkrant de Maten, hier kunt u altijd vrijblijvend contact met ons over opnemen.

 

Heeft u een redactioneel artikel welke u geplaatst wilt zien? Mailen kan altijd, wanneer er ruimte voor is zal ook dit artikel opgenomen worden in Wijkkrant de Maten.

 

VERSCHIJNINGSDATA

 

dinsdag 5 mei 2020

 

dinsdag 2 juni 2020

 

dinsdag 7 juli 2020

 

dinsdag 8 september 2020

 

dinsdag 6 oktober 2020

 

dinsdag 3 november 2020

 

dinsdag 8 december 2020

 

 

 

AANLEVERADRES EN CONTACTGEGEVENS

Graag ontvangen wij de materialen per mail: advertentie@wijkkrantdematen.nl.

Redactionele stukken met foto’s ontvangen wij graag op redactie@wijkkrantdematen.nl.

 

Voor vragen over uw uiting, foto of redactioneel artikel kunt u contact opnemen met Yvonne Tiemes 06 27 04 25 17 of via de mail naar info@wijkkrantdematen.nl

Deadline

 

vrijdag 24 april 2020

 

vrijdag 22 mei 2020

 

vrijdag 26 juni 2020

 

vrijdag 28 augustus 2020

 

vrijdag 25 september 2020

 

vrijdag 23 oktober 2020

 

vrijdag 27 november 2020

 

 

Wijkkrant de Maten wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uitgever:

YVONNE RECLAME!

 

Verspreiding:

Verspreidingsburo Armada

 

Opmaak:

YVONNE RECLAME!

 

Druk:

Janssen Pers

 

Eindredactie:

Corine Kapenga

Algemene informatie: info@wijkkrantdematen.nl

 

Redactie: redactie@wijkkrantdematen.nl

 

Wijkkrant de Maten heeft een oplage van 11.000 exemplaren per uitgave en wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid in de Maten en Groot Zonnehoeve.

 

Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Stimenz) en

Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Wijkraad Zuidoost en

uitgever Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!).

Bezorgtijden: De krant wordt van vrijdag tot en met maandagavond bezorgd. Is de krant niet bezorgd? Geef het aan ons door. Uw melding zal rechtstreeks worden doorgestuurd naar de verspreider, zodat deze direct in behandeling kan worden genomen. Mail uw klacht naar: klachten@wijkkrantdematen.nl.

copyright | 2020 en realisatie: YVONNERECLAME!